Tại Miền Trung
1. Nhà phân phối Thu Anh

   Địa chỉ: 307 Tôn Đức, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

   Điện thoại: 0511.3.842.964

   Fax: 0511.3.767.237

   Email: ngocphutoan@yahoo.com.vn

2. Nhà phân phối Thành Luân

    Địa chỉ: 29 Lý Tự Trọng, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

    Điện thoại: 057.3.843.230

    Fax: 057.3.843.230Các tin khác