Tại Đồng bằng sông Cửu Long
Công ty TNHH Hoàng Gia. (Cần Thơ).
Địa chỉ: 182 A đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 0710.3.739.734

Fax: 0710.6.253.376

Email: hoanggiactho@gmail.com


Các tin khác